IEDEREEN MOBIEL!


2 op 3 Belgische stations zijn ontoegankelijk.

In 1 op de 4 stations moet je 24u op voorhand reserveren.

In 1 op de 10 stations moet je rekening houden met 3 uur reserveringstijd.

Snel reserveren? Je hangt ettelijke minuten aan de telefoon en bezorgt steeds opnieuw dezelfde gegevens.

Via internet reserveren? Dat kan, maar enkel 24u vooraf.

Hoog tijd voor een toegankelijk openbaar vervoer! Deel Onze Grote Boodschap, want iedereen moet mobiel kunnen zijn.

ONZE GROTE BOODSCHAP


Maak een ambitieus stappenplan op om bestaande treinen en perrons versneld toegankelijk te maken.

We begrijpen dat zoiets niet op korte termijn te realiseren valt, maar we kunnen ons op geen enkele manier vinden in de 10 stations per jaar die de NMBS belooft toegankelijk te maken. Zo kan iedereen pas binnen meer dan 40 jaar in alle stations terecht. Het moet mogelijk zijn dat iedereen binnen 10 jaar in alle stations toegankelijk mits assistentie en binnen 20 jaar in alle stations autonoom kan reizen.

Maak reserveren met de NMBS-app mogelijk.

Iedere reiziger krijgt hiervoor een uniek klantennummer. Zo moet je niet steeds opnieuw dezelfde info doorgeven. Ook de toegankelijkheidsstatus van ieder station moet duidelijk zichtbaar zijn.

Verlaag de reservatieduur van drie uur naar één uur.

Dit is Nederland reeds in 143 NS-stations het geval. De resterende 104 stations krijgen in de komende 5 jaar reisassistentie.

Compenseer de meerprijs voor personen met een handicap om te reizen tussen elk ontoegankelijk station.

Anders benadeel je mensen enkel en alleen omwille van hun handicap.

Maak alle reizigersinfo overal en altijd duidelijk auditief en visueel beschikbaar.

In het bijzonder moet de uitstaprichting aangekondigd worden.

Betrek personen met een handicap structureel in het ontwerp van nieuwe treinen, stationsgebouwen en -omgeving.

Gebruikersparticipatie biedt een noodzakelijke aanvulling op technische adviezen. Enkel zo kom je tot duurzame toegankelijkheid.
naar boven
naar boven

Contact
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
info@ditovzw.be
02 515 18 93
naar boven

OVER ONS


Dito vzw is een gebruikersorganisatie die zich inzet voor de belangen van alle personen met een handicap.

Personen met een handicap zijn vaak aangewezen op het openbaar vervoer. Ze leggen vele kilometers af met de trein, maar stoten steeds weer op dezelfde drempels: ontoegankelijke stations en treinen, de plicht om tot 24u op voorhand te reserveren, onduidelijke aankondigingen…

Dito vzw probeert steeds de vinger aan de pols te houden en te luisteren naar de problemen die bij haar leden leven. Wil jij mee nadenken over het beleid voor personen met een handicap? Laat van je horen via info@ditovzw.be.


naar boven